ติดต่อเรา

โรงเรียนวาปีปทุม

303 หมู่ 25 ถนนวาปีปทุม - มหาสารคาม
ตำบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
44120

Email Addresses

General: wpt@wpt.ac.th
Admin:wpt@wpt.ac.th
Webmaster: krubua@wpt.ac.th

Phone Number

 043799373
043799372

ติดต่อ โรงเรียนวาปีปทุม(สำนักงาน) ในเวลาทำการ
(วันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08:00 น.-16.30น.) 
โทร. (043) 799-373. โทรสาร.(043) 799-372.

 Everything Else

สำหรับท่านที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ส่งข้อมูล มายัง wpt@wpt.ac.th

ทีมงานของเรา


นายบัวภามะกา
นายจารุวัฒน์ปัตตานัง
นายสันติอุดคำ
นายวีรพลประทัด

ข้อความถึงเรา