ข้อมูลทั่วไป


ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวาปีปทุม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
1044410618
รหัส Smis 8 หลัก :
44022015
รหัส Obec 6 หลัก :
410618
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
วาปีปทุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
wapipathum school
ที่อยู่ :
หมู่ที่25บ้านบ้านเมืองใหม่
ตำบล :
หนองแสง
อำเภอ :
วาปีปทุม
จังหวัด :
มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
44120
โทรศัพท์ :
0-4379-9372
โทรสาร :
043799372
ระดับที่เปิดสอน :
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
17 พ.ค.97
อีเมล์ :
wapi52@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
สหวิทยาเขต 4 พุทธมณฑลเทพปทุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
วาปีปทุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
40กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
1กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:27:21 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน