•   โรงเรียนวาปีปทุมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร
  พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    นักเรียน ม.6/8 ที่สอบได้มหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ ขึ้นหน้าเสาธง
  ประกาศให้ ครูอาจารย์ น้องๆ แสดงความยินดีร่วมกัน 
   
     นักเรียน ม.6/7 ที่สอบได้มหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ ขึ้นหน้าเสาธง
  ประกาศให้ ครูอาจารย์ น้องๆ แสดงความยินดีร่วมกัน 
      นักเรียน ม.6/10 ที่สอบได้มหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ ขึ้นหน้าเสาธง
  ประกาศให้ ครูอาจารย์ น้องๆ แสดงความยินดีร่วมกัน 
    นักเรียน ม.6/9 ที่สอบได้มหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ ขึ้นหน้าเสาธง
  ประกาศให้ ครูอาจารย์ น้องๆ แสดงความยินดีร่วมกัน   
   
    นักเรียน ม.6/12 Gifted ที่สอบได้มหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ ขึ้นหน้าเสาธง
  ประกาศให้ ครูอาจารย์ น้องๆ แสดงความยินดีร่วมกัน

     
  นักเรียน ม.6/11 ที่สอบได้มหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ ขึ้นหน้าเสาธง
  ประกาศให้ ครูอาจารย์ น้องๆ แสดงความยินดีร่วมกัน
  ค่าย สารคาม-จามจุรี
  โรงเรียนวาปีปทุม  ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่าย สารคาม-จามจุรี
  ได้รับเกียรติจาก ท่านเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่ารา่ชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะ
  มาเป็นประธานในพิธิเปิด ค่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2560
  ค่ายความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย
  โรงเรียนวาปีปทุม  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  จัดแนะแนวสถานที่ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
  ให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย
  กิจกรรมวันเด็ก
  โรงเรียนวาปีปทุม จัดกิจกรรมวันเด็ก มีของขวัญที่คณะครู
  และ บุคลากร นำมาจับฉลากมากกว่า 300 รายการ